top of page

út 26. 4.

|

Kongresové centrum Zlín

K2 AVE MARIA - náhradní termín za 19. 1. 2021

MARTINA KOCIÁNOVÁ, mezzosoprán a průvodní slovo KATEŘINA ENGLICHOVÁ, harfa ANTONIO VIVALDI I GEORG FRIEDRICH HÄNDEL I GIOVANNI BONONCINI I GIUSEPPE SCARLATTI I JAN LADISLAV DUSÍK I WOLFGANG AMADEUS MOZART I JAKUB JAN RYBA

K2 AVE MARIA - náhradní termín za 19. 1. 2021
K2 AVE MARIA - náhradní termín za 19. 1. 2021

Čas a místo

26. 4. 2022 19:00

Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, Česko

O události

Ave Maria je název programu, který začátkem prosince uvede ve zlínském Kongresovém centru dvojice mimořádných dam, mezzosopranistka Martina Kociánová a harfistka Kateřina Englichová.

Jejich pořad nabídne pestrý výběr ze známých i zřídka uváděných árií a písní, které posluchače pomyslně přenesou do období hudebního baroka a klasicismu.

V podání obou půvabných interpretek, jež patří k výrazným postavám české hudební scény, zazní převážně kompozice autorů období hudebního baroka a klasicismu. Koncert uvede překrásné árie a canzonetty Antonia Vivaldiho, Giovanni Bononciniho, Giuseppe Scarlattiho nebo Georga Friedricha Händela či drobné kompozice Wolfganga Amadea Mozarta, Julese Masseneta a Césara Francka. Českou skladatelskou tvorbu pak budou reprezentovat kupříkladu díla Jana Ladislava Dusíka, Jakuba Jana Ryby nebo Josefa Antonína Seelinga. Návštěvníci koncertu se tak mohou těšit na sólový zpěv doprovázený harfou, přičemž vokálně-instrumentální části budou proloženy sólovými harfovými kusy.

Martina Kociánová je pravidelným hostem mnoha českých divadelních scén. Její repertoár se neomezuje pouze na žánr opery, ale sahá i do oblasti oratorní, písňové či muzikálové. Rodačka z Ostravy zároveň spolupracuje s mnoha českými komorními tělesy, přičemž její interpretační umění mohlo obdivovat nejen domácí publikum, ale také posluchači v Německu, Rakousku, Japonsku nebo na Kypru.

Kateřina Englichová zcela bez nadsázky patří mezi přední světové harfistky. Vystupuje takřka po celém světě, spolupracovala kupříkladu s orchestry z Philadelphie, Vancouveru, San Francisca nebo Hongkongu a pravidelně spolupracuje s výraznými českými i zahraničními interprety a dirigenty.

Sdílet událost

bottom of page